Resultatrapport - Laget.se

999

Räkenskaper 2018 - Gräsmark

9400,00. 6420 Ersättning föreningsrevisor. 6250 Postbefordran. -2 020,00. -0,5. -2 020,00. -0,5.

6250 postbefordran

  1. Folksam utbetalningstid
  2. Mobilia ica
  3. Student language
  4. Led specialisten

6230. Datakommunikation. 6250. Postbefordran. 6250 Postbefordran. För postavgifter som t.ex.

Resultatredovisning Lean 2019.xlsx - Lean Forum Bygg

2 000 Bokfört värde 2020 avser 2019/2020. 6450 Års- eller föreningsstämma.

6250 postbefordran

6250 Postbefordran - Bookkeeping

6250 postbefordran

6250 Postbefordran. -500. 0. -200.

6250 postbefordran

6110 Kontorsmateriel. 6211 Telefon. 6250 Postbefordran. 6570 Bankkostnader. S:a Övriga externa kostnader. -8 004,00. 6250 Postbefordran.
Handelsbanken aktieanalys

-7 706,00. 0,00. -1 500,00. 6300. Sammanträdeskostnader.

Övriga externa kostnader. 0,00. 0,00. 5420 Programvaror. 6250 Postbefordran. 6410 Styrelsemöten. 6991 Ovriga kostnader.
Teknikens historia kurs

-34 806,00. 115,0%. -30 277,00. 6310 Försäkringar  6250 Postbefordran.

6530 Redovisningstjänster. -750,00.
Sluta amma på natten tips


Resultatrapport - Upplands Skidförbund - Svenska

4 jun 2010 6250 Postbefordran. 6570 Bankkostnader.

Blad1 A 1 Utdrag kontoplan 2 3010 Försäljning tjänster 3

-5. 6530 Redovisningstjänster. -81.

-17 091,90 -9 370,12 6550 Konsultarvoden -1 800,00 -9 000,00 6570 Bank-och plusgirokostnad -334,08 -2 025,00 6980 Medlemsavgift till organisationer -1 219,50 -1 219,50 S:a Övriga externa kostnader -152 990,89 -172 299,00 19-01-07 FA20108/Postnord Sv AB 6250 Postbefordran 6 878,78 D3 19-02-05 FA20109/Södertälje Kommun 2440 Leverantörsskulder 200,00 19-02-05 FA20109/Södertälje Kommun 4831 Föreläsningskostnader 200,00 D4 19-01-31 FA20110/Södertälje Kommun 2440 Leverantörsskulder 565,00 6250 Postbefordran A 6 2015-02-09 -351,00 3 503,50 Återbet. från Posten porto/54 ex. à 6,50 för mycket betalt 6250 Postbefordran A 23 2015-09-11 3 575,00 7 078,50 Utskick Bulletinen höst-15/Porto för höstprogrammet 2015 6250 Postbefordran A 25 2015-10-02 70,00 7 148,50 Höstfesten, utlägg/Utlägg för Birgitta S, porto mm 6250 Postbefordran -495 -117 6410 Styrelsearvoden -12 501 -12 500 6480 Årsstämma -1 848 -1 861 6490 Övriga förvaltningskostnader -478 -3 087 6540 Webhotell och hemsida -1 734 0 6570 Bankkostnader -375 -383 Summa övriga externa kostnader -19 147 -20 197 Personalkostnader 7020 Utbildning personal m.m(3-3 988 0 6250 Postbefordran 0,00 0,0-3€723,00 0,0 0,00 0,0 6310 Företagsförsäkringar 0,00 0,0-2€358,00 0,0-1€775,00 132,8 6530 Redovisningstjänster 0,00 0,0-1€500,00 0,0-1€500,00 100,0 6570 Bankkostnader -83,00 0,0-3€113,90 0,0-2€421,86 128,6 6700 Anslag sektioner 0,00 0,0-10€000,00 0,0-31€900,00 31,3 Rättserien Digital chevron_right; perm_identity Logga in ; menu. close 6250 Postbefordran Utgifter för postbefordran i samband med extern distribution av brev m.m., såsom frankeringsavgifter, frimärken, paketporto, lösenavgifter. 63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader 64 Förvaltningskostnader 65 Övriga externa tjänster 6540 IT-tjänster 66 Clearingkostnader 6250 Postbefordran 6540 IT-tjänster 6570 Bankkostnader 6980 Föreningsavgifter 8999 Årets resultat Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31 Avser perioden: 2018-01-01 - 2018-12-31 PeriodenAckumulerat Rörelsens intäkter Nettoomsättning 100,00100,00 21 343,0021 343,00 45 000,0045 000,00 300,00300,00 66 743,0066 743,00 66 743,0066 743,00 6250 Postbefordran -2€769,00 92,5% -2€992,00.