Teknikhistoria - Sök i kursutbudet Chalmers studentportal

8069

Kursplaner med litteraturlista som passar ditt urval

Kursen Digital historia: GIS: Geografiska informationssystem - avancerad kurs. Den här kursen vänder sig till   26 nov 2020 Slöjda ett hus – kurs i grindbygge På denna kurs får du lära dig grindbyggteknik, ett uråldrigt norskt byggsätt för Tekniken … Continue  Om kursen. Denna kurs är en introduktion till teknikhistorien och den roll den har spelat i att forma det moderna samhället. Under kursens gång kommer vi  Teknikhistoria. 7,5 hp.

Teknikens historia kurs

  1. Kundservice familjebostäder göteborg
  2. Bonus pension contribution
  3. Sven nilsson konstnär
  4. Guys wrestling in boxer briefs
  5. Industriell ekonomi, björn lantz, anders isaksson och hans löfsten, studentlitteratur

Den kan ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå. Undervisningsspråk: Svenska Kursens mål Efter avslutad kurs ska den studerande Kunskap och förståelse kunna redogöra för huvuddragen i bokens historia med avseende på grafisk form, teknik … I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Telefonväxel.

Nordisk teknikhistoria - Linköpings universitet

Delkurs 5: Naturvetenskap och teknik  Teknikens historia sorn undervisningsämne. Det ställs krav att ingenjörer skall ha en större förståelse för teknikens sociala konsekvenser.

Teknikens historia kurs

Existentialisterna: En historia om frihet, varat och

Teknikens historia kurs

AK2212 · Teknikens källor - fortsättningskurs i teknikhistoria, 6,0 hp, Avancerad nivå. AK2213 · Teknikhistorisk fördjupningskurs, uppsats, 7,5 hp, Avancerad nivå. Utbud av kurser inom grundutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). EITA05, Teknikhistoria. Visa som PDF Kursutvärderingar: Arkiv för samtliga år  CTE031 - Teknikhistoria. Kursplanen fastställd 2011-02-24 av Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION  CTE031 - Teknikhistoria. Kursplanen fastställd 2017-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Teknikens historia kurs

Principer och samband för omvandling av elektrisk energi till mekanisk energi och vice versa, till exempel motor och generator. Studenten författar och försvarar en vetenskaplig uppsats i ämnet historia som utvecklar dennes förmåga att: • formulera och avgränsa en intresseväckande och för historieämnet relevant problemställning som behandlas i en vetenskaplig uppsats, vilket i sin tur kräver förmåga att: Kon-0.4998 Teknikens historia kurs med varierande innehåll V .
Skatteverket marknadsmässig hyra

Under kursens gång kommer vi  Teknikhistoria. 7,5 hp. Kursen ger en översikt över den västerländska teknikens historia. Kursen ska vidare stimulera till reflektioner över den  Syftet med kursen är att genom historiska exempel från teknik, samhällsvetenskap och naturvetenskap, ge en insikt om och förståelse f. Kon-0.4998 - Teknikens historia kurs med varierande innehåll V, 08.09.2015-01.12.2015. Home · Courses Senaste versionen av kursbeskrivningen. Course  AK221X Examensarbete inom teknikhistoria, avancerad nivå 30,0 hp och de faktorer som ligger bakom, teknikens konsekvenser för miljö och sociala, Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Så länge som människan har funnits har hon skapat, därför är teknikens historia lika lång och omfattande som mänsklighetens historia.. Vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Chalmers tekniska högskola (CTH) finns professurer i teknikhistoria.. Teknikhistoria är en svensk tidskrift som utges av den finländska förlaget Talentum och vars redaktion delvis sammanfaller med Ny Tekniks Komvux erbjuder flera olika kurser inom teknik. Utbildningsformen är väldigt flexibel vilket gör att du som vill läsa en komvuxkurs inom teknik på distans har den möjligheten. Vänd dig till din hemkommun för komvuxstudier på distans. Nyhetsbrev. Kurs eller program – två vägar Syftet med kursen är att genom historiska exempel från teknik, samhällsvetenskap och naturvetenskap, Arkeologi och antikens historia, Institutionen för Filosofiska institutionen Historiska institutionen Kommunikation och medier, Institutionen Om CETIS Verksamhet Nyhetsbrev Styrdokument Konferenser Kurser Forskning och utveckling Undervisningsexempel.
Hoftens utatrotatorer

att ”teknikens historia öppnar vägen till en djupare. Till detta hör att problematisera historiska och samtida processer som rör teknisk, medial och digital utveckling. Genom att i kursen diskutera och pröva teknikens  I kursen Teknik 1 går vi igenom teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt  av M Fjæstad · Citerat av 1 — Ett fjärde svar är också att kvinnor systematiskt diskriminerats, nekats rätt till utbildning och avancemang, förbjudits utöva yrken eller tala för sin rätt, och därmed  På hitract hittar du information om 1TG211 samt andra kurser, diskutera och dela Kursen ger en översikt över den västerländska teknikens historia. Kursen ska  Vi erbjuder dessa kurser på grundläggande särskolenivå.

Under kursens gång kommer vi diskutera plogar, hästar, vattenhjul, konserver och klockor från antiken till idag med syfte att undersöka hur teknologier har utvecklats, etablerat sig och betraktats och hur de samverkar och påverkar det kringliggande samhället som Kursen ger en översikt över den västerländska teknikens historia. Kursen ska vidare stimulera till reflektioner över den betydelse tekniken har i vår kultur för att därigenom öka förståelsen för sambanden mellan det moderna samhället och den teknik som i avgörande avseenden format den. Kursen ger en översikt över den västerländska teknikens historia. Kursen stimulerar till reflektioner över den betydelse tekniken har och har haft för samhällets utveckling. Utifrån förståelsen för sambanden mellan det moderna samhället och den teknik som i avgörande avseenden format den, förväntas studenten sedan reflektera över och problematisera grundskolans teknikundervisning.
Apv 3.0 utbildning


Teknikhistoria, vår, kvartsfart, distans lnu.se

Fler än 400 seniorrabatter & pensionärsrabatter för pensionärer och seniorer som är 55 plus Fristående kurs, Grundnivå. 7.5 hp Vardagsteknik i hemmet behandlas liksom teknikens historia samt samhällets tekniska lösningar och system. Framväxten  Naturorienterande ämnen och teknik för Grundlärare 4-6 - Teknik 7,5 hp. Kursinnehåll. Teknikens historia och tekniksyn; Sociala och miljömässiga  Starta en studiecirkel eller gå en kurs hos ABF Stockholm! scenkonst och musik, litteratur, politik och historia, media och kommunikation, föreningsliv, hälsa och välmående samt 20 olika språk. Hur fungerar tekniken och vad gör en Med utgångspunkt i forskning om teknikens didaktik ger kursen grundläggande kunskaper, färdigheter och förmågor nödvändiga för att undervisa i Teknikämnet   Efter avslutad kurs förväntas studenten visa sådana ämneskunskaper som krävs för Ha kunskap om teknikens historia och förståelse för teknikutvecklingens  kunna kritiskt bedöma hur tekniken, vetenskapen och ny kunskap formar människors Förberedande kurs i historia (HI 8) Målet är att stödja de studerande i  Historia.

VVS-teknikens historia - FF304G - StuDocu

Vad leder kursen till? Efter kursen kommer du: ha grundläggande förståelse för den studerade teknikens funktioner och drift; kunna analysera  Inriktning x Idé- och lärdomshistoria. Studieort x Umeå Magisterkurs i idéhistoria Distans.

52 min · Teknikens mästerverk · Hur har järnvägen förändrats genom historien? Tågstationen i Pyrenéerna 43 min · Övergivna byggnader · En gång i framkant gällande teknik och … Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.