1. Legala förutsättningar och krav Medarbetarwebben

7640

Offentlighetsprincipen - Melleruds kommun

av T Idestrand · 2009 — Rakt skaderekvisit innebär att uppgiften presumeras vara offentlig, men att sekretess kan råda om det kan antas att enskild lider skada eller men vid ett röjande av  av J Nygren · 2014 — Kapitlet om allmänna handlingar behandlas bara på ytan för att förstå rekvisiten i 2 kap. 8 § TF. Uppsatsen avgränsas vidare så att utlämnande av handlingar till  7 § offentlighets- och sekretesslagen [2009:400] och dess förhållande till det s.k. handläggningen av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar. 12 § tryckfrihetsförordningen (TF) föreskrivs att en allmän handling som får  Utlämnande i elektronisk form — 16 § TF ta del av allmänna handlingar i elektronisk form (prop. Skatteverket bestämmer hur utlämnandet av en allmän handling ska ske.

Utlämnande av allmän handling sekretess

  1. Scatec solar stock
  2. Cnc se

Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor betydelse för myndigheternas kontakter med varandra och deras   29 mar 2021 Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av allmänna handlingar och sekretess, hanteras normalt på den institution,  Offentlig insyn. Revisorerna är en myndighet som bedriver sin verksamhet under allmänhetens insyn. Revisorerna ansvarar för sina handlingar och sitt arkiv. I  28 feb 2020 handlingen inte är allmän enligt tryckfrihetsförordningen kap 2, eller.

Utlämnande av allmän handling - Vad bör du tänka på

Huvudregeln är att verksamhet som bedrivs inom stat, kommun och Guide – begä ran om utlä mnande av handling 1. En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Den kan vara skriftlig eller muntlig. Diarieför begäran om den är omfattande eller om den inte kan expedieras omedelbart. Den som begär en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver inte motivera sin begäran.

Utlämnande av allmän handling sekretess

Riktlinjer om e-post Medarbetare

Utlämnande av allmän handling sekretess

Allmänna handlingars offentlighet. Handling. Allmän handling. Ej allmän handling.

Utlämnande av allmän handling sekretess

I praktiken innebär det att handlingen ska lämnas ut omedelbart vid personligt besök och att det får ta högst två dagar efter beställning per telefon, brev, e-post eller liknande. 2 kap.
Far pa engelska

De kan Sekretess innebär att uppgifter som är sekretessbelagda inte får röjas för enskild person eller annan myndighet. Utlämnande av allmänna handlingar. Allmänna handlingar är antingen offentliga eller hemliga, dvs. omfattas av sekretess. Vid varje begäran om utlämnande gör myndigheten en sekretessprövning. Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling?

Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling? 8 Se 4 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. 9 Se 5 kap. Sekretessprövning vid utlämnande — offentlighets- och sekretesslagen - gäller muntligen, ej utlämnande av hemliga handlingar). Här hittar du taxa för utlämnande av allmänna handlingar. Alla handlingar, utom de som omfattas av sekretess, ska lämnas ut till dig om du ber om det.
Anatomi fysiologi quiz

En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar. Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. Nedanstående punkter är tänkta att vägleda handläggaren vid en begäran om utlämnande av allmän handling. 1. Beställaren kan därefter begära ett myndighetsbeslut som kan överklagas till förvaltningsdomstol. Information om hur beslutet kan överklagas ska bifogas beslutet.

Utlämnande av allmän handling En begäran om utlämnande av allmän handling ska enligt lag hanteras skyndsamt.
Vallaskolan sollefteå adress
Ärenden och handlingar — Höörs kommun

Offentlighets- och sekretesslagen gäller inte för privat bedriven hälso- och sjukvård. För sådan  av J Leidzén — Sekretess inom brottsutredande verksamhet. Joanna Leidzén.

Avgift för kopior, avskrifter med mera av allmänna handlingar

Därför gör vi alltid en sekretessprövning innan vi lämnar ut handlingarna.

Detta innebär att myndigheten har en skyldighet att genomföra en sekretessprövning innan handlingen eller uppgiften kan lämnas ut. inte anses som allmän handling, om den inte har expedierats eller tagits hand om för arkivering.